Ústredný portál verejnej správy

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb .

Prejsť na službu