Ústredný portál verejnej správy

Sprístupnenie územného plánu - zaslanie informácií