Ústredný portál verejnej správy

Pozastavenie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok