Ústredný portál verejnej správy

Rozpis lekárskej služby prvej pomoci

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podanie návrhu rozpisu lekárskej služby prvej pomoci

Prejsť na službu