Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie o zmene údajov v povolení prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny v zmysle § 16 a §17 zákona č. 578/2004 Z.z.

Prejsť na službu