Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie o zmene údajov v povolení prevádzkovania zdravotníckych zariadení