Ústredný portál verejnej správy

Oznámenie o zmene údajov v povolení činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok