Ústredný portál verejnej správy

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu.

Prejsť na službu