Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách) - zaslanie informácií