Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách - zaslanie informácií