Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC - zaslanie informácií