Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciach - zaslanie informácií

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Prejsť na službu