Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciach - zaslanie informácií