Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC - zaslanie informácií