Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok podaním žiadosti o informácie