Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovanie atribútových údajov pre referenčné geodetické body

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie atribútových údajov (FeatureInfo) referenčných geodetických bodov z územia SR formou OGC WMS.

Prejsť na službu