Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie priestorových a atribútových informácií zo súboru objektov ZBGIS

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba (WFS) poskytuje priestorové a atribútové informácie používateľovi a umožní uloženie kópie súborov priestorových a atribútových údajov ZBGIS v štandardizovaných formátoch v zmysle medzinárodných noriem ISO.

Prejsť na službu