Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie výpisu z Registra právnických osôb

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Register právnických osôb - žiadosť o výpis z registra Informácie o službe

Prejsť na službu