Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra