Ústredný portál verejnej správy

Prihlasovanie na trvalý pobyt

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť prihlasovací formulár a vybaviť si trvalý pobyt na zadanej adrese. Prihlásiť sa na trvalý pobyt môže občan sám za seba, ak je vlastníkom alebo spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti, alebo má zriadené vecné bremeno právo doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo je manželom/manželkou vlastníka či spoluvlastníka nehnuteľnosti.

Prejsť na službu