Ústredný portál verejnej správy

Odhlasovanie z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia