Ústredný portál verejnej správy

Odhlasovanie z trvalého pobytu z dôvodu presťahovania do zahraničia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi elektronickým spôsobom vyplniť formulár v ktorom uvedie adresu svojho pobytu v zahraničí. V súčasnosti je možné použiť službu iba v prípade, že občan koná sám za seba a robí úkon nad nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom.

Prejsť na službu