Ústredný portál verejnej správy

Získavanie potvrdenia o trvalom pobyte

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi získať vystavené potvrdenie o evidovanom trvalom pobyte v papierovej forme.

Prejsť na službu