Ústredný portál verejnej správy

Získavanie daňových štatistík a vybraných dokumentov

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje daňovému subjektu získať aktuálny prehľad o plnení daňových povinností v jednotlivých zdaňovacích obdobiach, prehľad o všetkých dokumentoch viažucich sa k jednotlivým daňovým a správnym konaniam týkajúcich sa daňového subjektu. Služba poskytuje predvolený výber prehľadov a štatistík, podľa úrovne používateľských oprávnení a nastavených rolí v portáli finančnej správy (PFS). Služba umožňuje export a tlač všetkých relevantných dokumentov do formátu podľa výberu. V rámci služby ma používateľ prístup k elektronickej komunikácií medzi ním a finančnou správou realizovanej prostredníctvom PFS vrátane odpovedí na realizované podania, ktoré sú prezentované ako História komunikácie. Ku ďalším konkrétnym dokumentom v rámci komunikácie s finančnou správou má používateľ prístup prostredníctvom Spisu subjektu. V časti Daňový kalendár má používateľ prístup k personalizovaným informáciám o plánovaných daňových udalostiach. Informácie o službe

Prejsť na službu