Ústredný portál verejnej správy

Verejné informovanie o daňových subjektoch

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje prístup k informáciám finančnej správy pre verejnosť. Verejnosť má možnosť prístupu k evidovaným informáciám o konkrétnom daňovom subjekte v miere, akú dovoľuje platná legislatíva. Informácie o registrovaných daňových subjektoch sú prístupné priamo na portáli finančnej správy. Služba poskytuje príslušné informácie o konkrétnom daňovom subjekte, ako i zoznamy subjektov s príslušnou charakteristikou, rozdelené do skupín: - Online informačné zoznamy - Informačné zoznamy na stiahnutie - Sprostredkované informačné zoznamy. Informácie o službe

Prejsť na službu