Ústredný portál verejnej správy

Podávanie daňových priznaní právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje pre autorizovaných používateľov podávať daňové priznania právnickej osoby a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy) správcovi dane, ktorým je daňový úrad. Pri vypĺňaní formulára sú automatizovane predvyplnené identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. V rámci služby je možné realizovať podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby, k dani z motorových vozidiel, k dani z pridanej hodnoty, podanie súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty, kontrolného výkazu pre daň z pridanej hodnoty, hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň. Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu