Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie subjektu k dani (rozšírenie pre daň z pridanej hodnoty)

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje okrem základných služieb pre registráciu daňových subjektov prostredníctvom služby „Registrovanie subjektu k dani“, aj možnosť elektronicky sa registrovať ako platiteľ DPH v zmysle ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty. Po úspešnej registrácii finančná správa vydáva osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí identifikačné číslo pre daň. Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu