Ústredný portál verejnej správy

Podávanie daňových priznaní

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznania a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Portál finančnej správy (PFS) poskytuje plnú interaktívnosť služby pri vypĺňaní všetkých typov daňových priznaní. Pri elektronickom podaní daňových priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, pre daňový subjekt. Pri vypĺňaní formulára pre prihláseného používateľa systém automatizovane predvyplní identifikačné údaje o daňovom subjekte, respektíve platiteľovi dane. Daňový subjekt je proaktívne informovaný o povinnosti podať daňové priznanie formou zobrazenia Daňového kalendára (link na Daňový kalendár (nebude v texte) https://www.financnasprava.sk/sk/osobna-internetova-zona/najblizsie-danoveudalosti). Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu