Ústredný portál verejnej správy

Poukazovanie percentuálneho podielu dane

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje realizovať proces poukázania podielu zaplatenej dane na osobitné účely. Poukázanie podielu zaplatenej dane je umožnené fyzickej osobe alebo právnickej osobe realizovať buď v rámci podávania daňového priznania alebo samostatným podaním formulára Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3 % zaplatenej dane je oprávnená podať fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane vykonal ročné zúčtovanie. Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu