Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí a podaní pre finančnú správu

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje daňovým subjektom elektronicky realizovať podania akýchkoľvek informácií, ktoré je subjekt povinný predkladať finančnej správe v zmysle príslušných predpisov. Elektronickou komunikáciou sa zjednoduší a zrýchli komunikácia subjektu so správcom dane prípadne inými organizačnými útvarmi v rámci finančnej správy. Po realizácií podania má subjekt možnosť sledovať evidenciu komunikácie a príslušných dokumentov. Služba poskytuje možnosť realizácie podaní pre finančnú správu v týchto oblastiach - Všeobecné podanie - Register - Všeobecné podanie - Správa daní - Všeobecné podanie - Spotrebné dane. Po kliknutí na „Služba“ bude prihlásený používateľ presmerovaný do katalógu formulárov na portáli finančnej správy (PFS), kde je potrebné postupovať podľa informácií uvedených v príručke používateľa pre použitie konkrétneho formulára. Informácie o službe

Prejsť na službu