Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie na portál Finančnej správy

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje absolvovať proces vedúci k vydaniu prihlasovacích údajov a vytvoreniu osobnej internetovej zóny (ďalej len „OIZ“). Registrácia používateľa portálu finančnej správy (ďalej len „PFS“) je proces, ktorý začína zadaním osobných údajov do registračného formulára a po ich spracovaní portálom a overením na príslušnom daňovom / colnom úrade sa fyzická osoba stáva používateľom elektronických služieb finančnej správy SR. Používateľovi je pridelený identifikátor používateľa (ID), ktorý mu spolu s heslom, zabezpečí vstup do PFS a možnosť komunikovať s orgánmi FS elektronickou cestou. Alebo, ak používateľ je vlastníkom certifikátu vydaného certifikačnou autoritou, po registrácii so ZEPom sa môže okamžite prihlásiť do OIZ na PFS. Informácie o službe

Prejsť na službu