Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

SARIO zverejňuje aktuálny zoznam vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky. Informácie o službe

Prejsť na službu