Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR zverejňuje na webovom portáli MH SR aktuálny zoznam energetických audítorov spravovaný organizáciou SIEA. Informácie o službe

Prejsť na službu