Ústredný portál verejnej správy

Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR informuje o právach a povinnostiach v el. obchode a v oblasti ochrany spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Informácie o službe

Prejsť na službu