Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR informuje o aktuálnych kritériách na vydanie osvedčení na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky SR. Informácie o službe

Prejsť na službu