Ústredný portál verejnej správy

Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR informuje o aktivitách a výstupoch MH SR a umožňuje podať žiadosť o sprístupnenie informácií. Informácie o službe

Prejsť na službu