Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Prostredníctvom webového portálu ES MHSR služba umožní fyzickým osobám podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov. Informácie o službe

Prejsť na službu