Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov. Informácie o službe

Prejsť na službu