Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov. Informácie o službe

Prejsť na službu