Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje podať žiadosť o poskytnutie potvrdenia vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov. Informácie o službe

Prejsť na službu