Ústredný portál verejnej správy

Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje podať žiadosti o udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosti o vydanie povolenia na transfer výbušnín v rámci EÚ. Informácie o službe

Prejsť na službu