Ústredný portál verejnej správy

Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ. Informácie o službe

Prejsť na službu