Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje podať žiadosti o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR. Informácie o službe

Prejsť na službu