Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Informácie o službe

Prejsť na službu