Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje podať žiadosti o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. Informácie o službe

Prejsť na službu