Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov. Informácie o službe

Prejsť na službu