Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje podať hlásenia o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenia o neuskutočnení transferu alebo vývozu. Informácie o službe

Prejsť na službu