Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu. Informácie o službe

Prejsť na službu