Ústredný portál verejnej správy

Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh. Informácie o službe

Prejsť na službu