Ústredný portál verejnej správy

Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

MH SR umožňuje prevádzkovateľom podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh. Informácie o službe

Prejsť na službu