The central portal of public administration

Registration obligor to receive electronic submissions via General administration

Univerzálne podanie je balík služieb, umožňujúci podávanie podaní od občanov alebo podnikateľských subjektov na všetky zaregistrované organizácie. Základný popis balíka si môžete pozrieť tu.

Využívanie služieb Univerzálne podanie sa riadi Všeobecnými podmienkami poskytovania služby „Univerzálne podanie“.

Spoplatnenie služieb prevádzkovateľom je vykonané podľa Všeobecných podmienok a publikovaného Cenníka služieb.

Zmluvnou formou je zaslanie Objednávky v písomnej podobe povinnou osobou a jej následná akceptácia Prevádzkovateľom služby. Objednávka sa generuje automaticky po vyplnení registračného formulára. Objednávací formulár môže vyplniť iba tá povinná osoba, ktorá je registrovaná na ÚPVS pod kontom, do ktorého bude prijímať podania.

Ak nie ste prihlásení, prihláste sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Ak nie ste registrovaní na ÚPVS, zaregistrujte sa prostredníctvom registračného formulára.

Do položky Oslovenie vložte skratku Vašej organizácie. To, či Vaše zariadenie postačuje na využívanie služby Univerzálne podanie zistíte, ak ste schopní zobraziť obsah svojej komunikačnej schránky (zvolenie odkazu eDesktop po úspešnom prihlásení).

Ak ste prihlásení, prejdite na vyplnenie registračného formulára - Registrácie povinnej osoby pre príjem elektronických podaní prostredníctvom služby Všeobecné podanie.