Ústredný portál verejnej správy

Health

Information about Slovak health system.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 29. 6. 2015

Locality