Ústredný portál verejnej správy

Family and relationship

Information about family and relations.

Dátum poslednej zmeny: 13. 6. 2017
Dátum zverejnenia: 15. 6. 2015

The responsible person:

redakcia ÚPVS, ss
redakcia@nases.gov.sk

Locality