Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz s čipom

Občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom je nový typ občianskeho preukazu, ktorý sa vydáva od 2. decembra 2013. Slúži tak, ako predchádzajúce občianske preukazy, na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Okrem toho je ním možné preukazovať totožnosť aj v elektronickom prostredí pri využívaní elektronických služieb verejnej správy prostredníctvom internetu. 

Späť na zoznam