Ústredný portál verejnej správy

Overenie zastupovania právnickej osoby

Zadaním IČO spoločnosti si overíte vytvorenie zastupovania na schránku právnickej osoby na ústrednom portáli. V prípade ak nemáte vytvorené zastupovanie k schránke právnickej osoby, postupujte podľa uvedených pokynov.