Ústredný portál verejnej správy

Overenie zastupovania právnickej osoby

Ak sa ako štatutárny zástupca právnickej osoby neviete prihlásiť do elektronickej schránky, overte si, či máte na ústrednom portáli vytvorené zastupovanie na uvedenú schránku.
V prípade, že nemáte vytvorené zastupovanie k schránke právnickej osoby, postupujte podľa uvedených pokynov.