Ústredný portál verejnej správy

Zdravotníctvo

V rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priebežne zverejňujeme zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. 

Ponuky pre oblasť zdravotníctvo:

Názov zapojeného subjektu

Spôsob pomoci

Kontakt

Microsoft

- ponuku spoločnosti Microsoft nájdete na ich oficiálnych
  stránkach
 

https://bit.ly/3cOVbnR

bot.media

- možnosť bezplatnej implementácie chatbota (automatizácia
  konverzácie), ktorý dokáže automatizovať až
  80% opakujúcich sa otázok ohľadom COVID-19, dokáže
  alokovať operátorov na vážne prípady,
  ktoré si vyžadujú priamy tel. kontakt
- implementácia je jednoduchá, stačí vložiť script na
  webstránku
- príklad: https://covid.chat/

patrik@bot.media 

https://covid.chat/

 

 

CRYSTAL CONSULTING

 - www.otvorenalekaren.sk - na základe polohy mobilu
   vyhľadáva najbližšie lekárne, ambulantné pohotovosti
   a nemocnice (berie do úvahy aj nahlásené dovolenky
   a lekárenské pohotovosti) 

www.e-vuc.sk zverejňuje všetky zdravotnícke zariadenia
  na Slovensku vrátane dovoleniek a zastupovaní

www.objednatvysetrenie.sk - možnosť objednania
  eReceptu cez internet

https://bit.ly/2wXOUWj

 

One Smart Star
Slovakia s.r.o.

 

- uvoľnenie a aktivácia OSSN *0123 čísla na bezplatné
  použitie pre slovenských obyvateľov, s cieľom jednoduchej,
  ľahko zapamätateľnej voľby - telefonického One Smart Star
  Number (OSSN) čísla *0123 pre komunikáciu s Úradom
  verejného zdravotníctva, kde je cez operátorov zabezpečený
  preklad na číslo 0800 221234

sekcia “CORONAVIRUS” v bezplatnej komunikačnej aplikácii
  “Star Phone“ = užívateľ smartphone sa dokáže rýchlo dostať
   k potrebným informáciám, k priamej voľbe na regionálne
   strediská Úradu verejného zdravotníctva a informačné
   web-stránky a sociálne siete úradu

Google Play 

Apple Store

Google Play 

Apple Store

ECTIVE s.r.o

 

 

- bezplatná automatizácia digitálnych procesov
  pre nemocnice, ziskové a neziskové organizácie,
  iné organizácie (vrátane štátnej správy), pre ktoré
  takáto pomoc je aktuálna
 

eduard.shlepetskyy@ective.eu

https://bit.ly/39S10z6

LIFARS 

- pomoc pri riešení kybernetických incidentov v nemocniciach
  v prípade nedostatku kapacít štátu
- pro bono spolupráca incident responderov, malware analytikov,
  forenzných analytikov na zistenie a odstránenie perzistencie
  útočníkov a ďalších špecialistov 
- spoločnosť má zastúpenie v EÚ

Lukas.hlavicka@lifars.com

https://lifars.com/

Huawei Technologies
Slovak, s.r.o.

- rozšírenie zdrojov na slovenskú vládu
- možnosť nakontaktovania so žiadosťou o technické
  riešenie a technické zdroje
 

https://bit.ly/2IRLCqk

Aliter Technologies, a.s.

 

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR prioritne navrhnúť,
  implementovať a podporiť IKT infraštruktúru vo vládnom
  cloude, ktorá by mohla byť potrebná pre nasadenie
  aplikácií na podporu riadenia krízových situácií

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR implementovať naše
  riešenie callcentra formou SaaS služby vo vládnom cloude,
  následne je možné v spolupráci s telekomunikačnými
  prevádzkovateľmi bleskovo zriadiť call centrá, prípadne
  rozšíriť kapacitu existujúcich

- poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu,
  implemetácie a prevádzky IKT infraštruktúry
  (vrátane nasaditeľných a mobilných systémov) potrebnej
  na podporu riadenia krízových situácií

www.aliter.com

 

CompuGroup
Medical Slovensko

- telekomunikačná platforma CLICKDOC Telekonzultácia 
  bezplatne ponúkame všetkých odborných a
  praktických lekárov v SR
- rýchle a sofistikované prepojenie lekára a jeho pacientov,
  pomocou zabezpečeného video hovoru (konzultácie ľudí
  v karanténe s ich lekárom, tehotenské konzultácie
  či vzdialená starostlivosť o chronicky chorých pacientov,...)

www.cgmsvet.sk

www.cgm.sk

 

Binary Confidence
s.r.o. 

 

- pomoc pre zdravotnícke zariadenia, verejné inštitúcie a
  strategické podniky pri zvládaní kybernetických incidentov
  využitím akreditovaného CSIRT tímu
- možnosť vzdialeného monitorovania systémov na správu
  a zaznamenávanie IT bezpečnostných udalostí (SIEM),
  24 hodín 7 dní v týždni počas celého obdobia karantény 

- pomoc bežným občanom = korona@binconf.com,
  na ktorý môžu posielať podozrivé phishingové
  maily alebo informácie o podozrivých webstránkach
  v súvislosti s COVID-19

https://bit.ly/2UevVPl

Rackscale, spol. s r.o. 

- Virtuálne Dátové Centrum v cloude na 6 mesiacov zadarmo:

  • 50 vCPU 2GHz
  • 100 GB RAM
  • 5 TB HDD
  • 1 Gbps pripojenie do Internetu
  • ľubovoľný počet virtuálnych serverov s OS
    Linux alebo Windows 2019 (prípadne starších
    verzií)

Službu môžu využiť aj štátne inštitúcie, pretože je
uvedená vo vládnom Katalógu cloudových služieb.

https://bit.ly/392PUWs

Dayswaps CZ,
s.r.o.
 

- bezplatný nástroj na plánovanie smien a
  koordináciu zamestnancov (napr. krízové linky, donášky,
  lekárne, logistika, atď.
nástroj Dayswaps

 

https://bit.ly/2Wq7CAz

https://bit.ly/33sjcg8 

aria33, s.r.o.  

- bezplatné služby vývoja softvéru pre verejnoprospešné
  a štátne inštitúcie (nemocnice, zdravotníctvo, iné štátne
  inštitúcie, organizácie štátnej správy,...)

- privátne cloudové riešenia - poskytujeme bezpečné
  privátne cloudové úložiská pre malé, stredné a veľké
  spoločnosti. Privátny cloud je určený firmám,
  ktoré potrebujú, aby ich zamestnanci mali prístup
  k dátam odkiaľkoľvek pre vytváranie, úpravu a
  zdieľanie dokumentov. Cloudové úložisko je plne
  optimalizované aj pre mobilné a desktopové platformy
  s možnosťou využtia natívnych aplikácii pre správu
  cloudu (MacOS, Windows, Linux, iOS, Android, ...).
  

https://bit.ly/2Uac3y1 

https://aria33.sk

 

 

Goldmann Systems, a. s.

Národné dohľadové
centrum

 

platforma  pacientom umožňuje v domácej karanténe
  monitorovať fyziologické funkcie dôležité z pohľadu
  vývoja infekcie COVID-19
- h
odnoty sú prenášané prostredníctvom zabezpečenej siete
  do Národného dohľadového centra, kde sú prenesené údaje
  spracovávané a vyhodnocované, hodnoty sú zobrazované
  v reálnom čase a ošetrujúci lekár k nim môže mať neustály
  prístup

HW vybavanie pacientov (mobilný HUB, meracie zariadenia),
  v regulovanom rozsahu
 

http://www.goldmann.sk 
VoidSOC 

- centrum kybernetickej bezpečnosti Void SOC ponúka
  bezplatnú pomoc nemocniciam, ak by v tomto období
  museli riešiť aj incidenty súvisiace s kybernetickou 
  bezpečnosťou

www.voidsoc.com
CleverSoft, s.r.o. - bezplatná aplikácia na zaznamenávanie
  meranej telesnej teploty zamestnancov 
- postačuje zariadenie s pripojením na internet 
www.konis.software 
FBE Bratislava s.r.o.  - bezplatná vstupná konzultácia a analýza
  potrieb 
- bezplatné poskytnutie makra SPC/ Six
  Sigma pre excel (štatistické analýzy,
  modelovanie) do 31.12.2020
- zľava z konzultačných služieb pri implementácií
  procesnej optimalizácie, nastavenia workflowu,
  krízového riadenia a zabezpečenia business
  continuity

www.fbe.sk

fbe@fbe.sk 

 
NWS  pro bono skúsenosti, know-how a služby v oblasti
  pomoci s implementáciou a zabezpečením vzdialených
  prístupov, pomoc pri riešení kybernetických incidentov
  v nemocniciach a v štátnych inštitúciách, služby
  v oblasti vzdialeného monitorovania systémov a
  serverov  

probono@nws.sk

www.nws.company/ 

 

Mapa Rúšok  portál, kde si inštitúcie (domovy dôchodcov atď.),
  ale aj jednotlivci 
môžu zadať svoje potreby alebo
  ponuky na materiál, rúška atď. a služby.
 

https://maparusok.sk