Ústredný portál verejnej správy

Úradníci

V rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priebežne zverejňujeme zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. 

Ponuky pre úradníkov:

Názov zapojeného subjektu

Spôsob pomoci

Kontakt

CISCO 

- ďalšie IT nástroje zdarma:
- zaistenie zabezpečeného prístupu k firemným dátam
  na diaľku:
  Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (do 01. 07. 2020
  zdarma)
- zabezpečenie počítačov vzdialených pracovníkov:
  bezpečnostné nástroje Cisco Umbrella
  a Duo Security po registrácii zdarma (do 01. 07. 2020
  zdarma)
- bezplatné videokonferencie a nástroje pre
  vzdialenú spoluprácu po registrácii

 https://bit.ly/2vVwDZC

Externý konzultant
Michal Maxian

- pomoc s tranformáciou procesov a nasadením technológií
  umožňujúcich zamestnancom efektívnu prácu na diaľku

 michal@maxian.sk 

Externý konzultant 
Matúš Selecký

- možnosť spolupráce v podobe blogov, zborníkov, online
  workshopov - skúsenosti v oblasti kybernetickej
  bezpečnosti (Firewall, InfoSec procesy, audity)
- z technického hľadiska je konzultantom vyzdvihované
  zabezpečenie perimetra siete (napr. vzdialený prístup
  do spoločnosti ako Firewall, VPN...) 
  a nasadenie vhodne zvolených nástrojov (Skype,
  Google Hangouts, Slack...) 

 security@innovates.sk 

Microsoft

- ponuku spoločnosti Microsoft nájdete na ich oficiálnych
  stránkach
 

https://bit.ly/3cOVbnR

GAMO a. s.

- riešenie na preklenutie nevyhnutnej 2 týždňovej karantény
BEZPEČNÝ HOME OFFICE 
cloudové riešenie je plne automatizované,
  videokonferencia umožní organizáciám zostať v spojení,
  komunikovať s kolegami na diaľku, zdieľať informácie
  kedykoľvek, kdekoľvek a cez akékoľvek zariadenie 
- záujemca po aktivácii služby obdrží okamžite prístupové
  údaje a službu využíva bez obmedzení 14 dní zdarma 

https://www.gamo.sk/kontakt

DISIG, a.s.
 

- podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným
  elektronickým podpisom (napr. s eID) pomocou
  bezplatného portálu DISIG

https://bit.ly/3cLQLOF

 

DISIG, a.s.

- od 17.03.2020 do 16.06.2020 sprístupňujeme aplikáciu
  Disig Desktop Signer na využívanie ZADARMO
- riešenie určené pre e-komunikáciu, s využitím podpisovania
  e-dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom
- inštalácia do počítača či notebooku a v nej sa podpisujú
  požadované dokumenty bez limitu maximálnej povolenej
  veľkosti nahrávaného (čiže podpisovaného) súboru 4 MB

https://bit.ly/33wNBdu 

SAP

- sprístupnenie platformy SAP Ariba Discovery pre
  vyhľadávanie obchodných partnerov na 90 dní (bezplatné
  zverejňovanie dopytu aj ponuky pre nákupcov)
- sprístupnenie nástroja SAP TripIt, ktorý spracováva
  cestovné plány ľudí, monitoruje lety
  a upozorňuje na zmeny či zdržania
  = pri stiahnutí aplikácie TripIt a registrácii medzi
  13. 03. 2020 a 31. 03. 2020 je možné získať vyššiu
  verziu nástroja (platí aj pre existujúcich používateľov)
  na 6 mesiacov

https://bit.ly/33fNwe2

Moje Notifikácie

- služba Moje Notifikácie pomáha starostom a primátorom
  informovať obyvateľov prostredníctvom mobilných
  telefónov a e-mailov
- 4 mesiace zdarma (120 dní) bez zadávania kódu
- stačí ak obec/mesto/mestská časť vyplní
  formulár a získa heslo 

 

https://bit.ly/2IIlXAm

 

CRYSTAL CONSULTING

 - www.otvorenalekaren.sk - na základe polohy mobilu
   vyhľadáva najbližšie lekárne, ambulantné pohotovosti
   a nemocnice (berie do úvahy aj nahlásené dovolenky
   a lekárenské pohotovosti) 

www.e-vuc.sk zverejňuje všetky zdravotnícke zariadenia
  na Slovensku vrátane dovoleniek a zastupovaní

www.objednatvysetrenie.sk - možnosť objednania
  eReceptu cez internet

https://bit.ly/2wXOUWj

 

VNET a.s.

- 20 virtuálnych serverov v cloude na 6 mesiacov
  zadarmo s bezplatnou inštaláciou servera pre
  postavenie homeoffice firemného riešenia
  pre zamestnancov, CloudPRO pripravíme
  do 24 hodín - služba  

- pre firemnú hlasovú komunikáciu - bezplatné zriadenie
  Zelenej linky 0800 so 6 mesačnou 100%
  zľavou na mesačný poplatok pre zjednodusenie
  a zmiernenie zvýšeného nároku na firemnú komunikáciu
  so zákazníkmi - služba

= bez potreby fyzickej inštalácie a IT špecialistu

vnet@vnet.sk 

One Smart Star
Slovakia s.r.o.

 

- uvoľnenie a aktivácia OSSN *0123 čísla na bezplatné
  použitie pre slovenských obyvateľov, s cieľom jednoduchej,
  ľahko zapamätateľnej voľby - telefonického One Smart Star
  Number (OSSN) čísla *0123 pre komunikáciu s Úradom
  verejného zdravotníctva, kde je cez operátorov zabezpečený
  preklad na číslo 0800 221234

sekcia “CORONAVIRUS” v bezplatnej komunikačnej aplikácii
  “Star Phone“ = užívateľ smartphone sa dokáže rýchlo dostať
   k potrebným informáciám, k priamej voľbe na regionálne
   strediská Úradu verejného zdravotníctva a informačné
   web-stránky a sociálne siete úradu

Google Play 

Apple Store

Google Play 

Apple Store

romITech,s.r.o.

 

- bezplatná pomoc so zavedením kolaboračných nástrojov
  na podporu práce z domu, prípadne poradenstvo ohľadom
  použitia bezpečných technológií pre vzdialenú prácu
http://romitech.sk/covid-19/

 

https://bit.ly/2INPBUO

BotFactory s.r.o

 

- podpora a konzultácie v oblasti nasadzovania meetingov
  vo virtuálnej realite a ďalších aplikáciách VR 

- príklad: http://meetinvr.net/

https://bit.ly/2ITpKLa

Sanding spol. s r.o. 

- poskytovateľ moderných IT a cloudových služieb
  na podporu digitálnej transformácie s dlhoročnými
  skúsenosťami
- služby inštalácie produktov pre home office a 
  vzdialenú prácu, jej nastavenia a zaškolenie,
  všetko aj na diaľku bez osobného kontaktu

- 1. Stretávania a porady cez počítač a mobil = riešenie
      vzájomnej elektronickej komunikácie pre malé tímy
      a jednotlivcov – Microsoft TEAMS zadarmo 

- 2. Firemné cloudové riešenia pre Home Office = 1 mesiac
      zadarmo, v rámci spolupráce s Microsoftom až 6
      mesiacov = určené aj pre školy a online domáce
      vzdelávanie, telekonferencie až po 250 účastníkov,
      zdieľanie dokumentov, videohovory, zdieľanie
      obrazovky a prezentácií, všetko pre transformáciu
      do digitálneho prostredia, vyučovanie cez počítače

- 3. Pomoc s tvorbou a pravidelnou aktualizáciou webových
      stránok

 

https://sanding.sk/

https://sanding.sk/kontakt/


 

Aliter Technologies, a.s.

 

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR prioritne navrhnúť,
  implementovať a podporiť IKT infraštruktúru vo vládnom
  cloude, ktorá by mohla byť potrebná pre nasadenie
  aplikácií na podporu riadenia krízových situácií

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR implementovať naše
  riešenie callcentra formou SaaS služby vo vládnom cloude,
  následne je možné v spolupráci s telekomunikačnými
  prevádzkovateľmi bleskovo zriadiť call centrá, prípadne
  rozšíriť kapacitu existujúcich

- poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu,
  implemetácie a prevádzky IKT infraštruktúry
  (vrátane nasaditeľných a mobilných systémov) potrebnej
  na podporu riadenia krízových situácií

www.aliter.com

 

 

Externá konzultantka
Vladimíra Neuschlová

 

- poradenstvo v čase krízového manažmentu pre vedúcich
  pracovníkov v neziskovom sektore (mestá, obce, školy,
  škôlky, domovy dôchodcov, nemocnice, zdravotné strediská,
  iné neziskové organizácie)
- poradenstvo zahŕňa napr. podporu pri manažmente
  ľudských zdrojov na diaľku, nastavovaní interných
  procesov počas krízového obdobia, práci so stresom
  a robení rozhodnutí pod tlakom (koučing),
  presadzovaní firemnej kultúry a spolupráca virtuálnych
  tímov, riešení špecifických problémov organizácie
bezplatná konzultácia 

vladi@neuschlova.com

 

Rackscale, spol. s r.o. 

- Virtuálne Dátové Centrum v cloude na 6 mesiacov zadarmo:

 • 50 vCPU 2GHz
 • 100 GB RAM
 • 5 TB HDD
 • 1 Gbps pripojenie do Internetu
 • ľubovoľný počet virtuálnych serverov s OS
  Linux alebo Windows 2019 (prípadne starších
  verzií)

Službu môžu využiť aj štátne inštitúcie, pretože je
uvedená vo vládnom Katalógu cloudových služieb.

https://bit.ly/392PUWs

Dayswaps CZ,
s.r.o.
 

- bezplatný nástroj na plánovanie smien a
  koordináciu zamestnancov (napr. krízové linky, donášky,
  lekárne, logistika, atď.
nástroj Dayswaps

 

https://bit.ly/2Wq7CAz

https://bit.ly/33sjcg8 

Quality Unit, s.r.o. 

LiveAgent - helpdeskový nástroj na komunikáciu so
  zákazníkmi a občanmi
- možnosť vytvorenia callcentra (s IVR aj nahrávaním)
  pre akúkoľvek inštitúciu, cez ktoré môžu zamesntnaci
  odpovedať na telefonáty, e-maily, Facebook správy,
  Tweety občanom z bezpečia domova
- zadarmo na celé trvanie krízy

support@liveagent.com 

Speedweb s.r.o.

- webhosting na rok zadarmo
- konzultácie ohľadne VPN
- virtuálne servery s VPN, kde by sa mohli zamestnanci
  pripájať a mať home office - na pol roka zadarmo
- virtuálne servery s našim systémom, kompletná
  administrácia webov, e-mailov, databáz cez
  administračné rozhranie - na pol roka zadarmo 

speedweb.sk

 

PERRY SOFT s.r.o 

- komunikačná platforma vo forme aplikácie pre mestá a obce
  zadarmo 

https://bit.ly/2UiEaKr 

Attendance s.r.o. 

- dochadzka.online = dochádzkový systém určený
  na evidenciu dochádzky zamestnancov na pracovisku
- modul homeoffice určený na tieto účely 
- zadarmo v čase aktuálnej krízy

https://bit.ly/2IVRsHm

info@dochadzka.online

ALISON Slovakia s.r.o.

 

- realizácia už prebiehajúcich národných projektov tak,
  aby došlo k akcelarácii ich progresu a zabezepečeniu
  čo najrýchlejšieho postupného nasadzovania nástrojov
  a technológii do produkčnej prevádzky 
- testy zraniteľností verejných pripojení za účelom
  identifikovania zraniteľnosti infraštruktúr
  (home office)

www.alison-group.sk

https://aria33.sk 
aria33, s.r.o.  

- bezplatné služby vývoja softvéru pre verejnoprospešné
  a štátne inštitúcie (nemocnice, zdravotníctvo, iné štátne
  inštitúcie, organizácie štátnej správy,...)

- privátne cloudové riešenia - poskytujeme bezpečné 
  privátne cloudové úložiská pre malé, stredné a veľké
  spoločnosti. Privátny cloud je určený firmám, 
  ktoré potrebujú, aby ich zamestnanci mali prístup 
  k dátam odkiaľkoľvek pre vytváranie, úpravu a 
  zdieľanie dokumentov. Cloudové úložisko je plne
  optimalizované aj pre mobilné a desktopové platformy
  s možnosťou využtia natívnych aplikácii pre správu 
  cloudu (MacOS, Windows, Linux, iOS, Android, ...).

https://bit.ly/2Uac3y1 
https://aria33.sk

Dateio SK s.r.o. 

- aktuálne pomáháme českej vláde s meraním efektu
  karantény na nákupné správanie ľudí (zmny v počtoch 
  platieb vo fyzických predajniach, mobilita obyvateľstva,
  dodržiavanie karantény, ...) 

www.dateio.eu
Mojawebstranka.sk
Google Cloud Partner
pre G Suite
 
- pomoc podnikateľom, ktorí chcú viesť porady a diaľku
  cez video alebo chat bez nutnosti stretávať sa
- pomoc firmám, ktoré potrebujú, aby zamestnanci
  mohli z domu spolupracovať na vytváraní a úprave
  dokumentov tímoch
- pomoc firmám, ktoré potrebujú, aby zamestnanci
  komunikovali medzi sebou z domu cez video alebo
  chat bezpečne cez cloud  
https://bit.ly/2Ux9Qf0 
Check Point 

- bezplatné licencie pre vzdialený prístup k pracovisku
  (VPN) - 90 dní
Mobile access – webový prístup k firemným
  aplikáciám bez potreby inštalácie VPN klienta,
  poskytuje ad-hoc pripojenie k preddefinovanému
  firemnému portálu z ľubovoľného zariadenia

checkpoint.com/

aaleksiev@checkpoint.com

 
Resonate Services
s.r.o. 
- platforma na 60 dní zadarmo - efektívny nástroj
  pre prácu z domu
- možnosť komunikovania s kolegami cez chat,
  meetingy, video, možnosť telefonovať cez
  aplikáciu na akékoľvek globálne číslo 

https://bit.ly/2UojZvy 

Asseco Solutions

Pre používateľov informačného systému 
Asseco iSPIN:

 • konzultácia a poradenstvo nad rámec
  štandardného pracovného času
 • pomoc s nastavením interných procesov
  a ich zefektívnenie prostredníctvom
  existujúcich funkcionalít
 • prispôsobenie existujúceho workflow –
  zladenie procesov počas mimoriadnej
  situácie
 • pomoc s nastavením softvéru pre
  vytvorenie "domácej kancelárie"
 • online školenia

Pre používateľov informačného Asseco SPIN:

 • špeciálny balík MOBILNÁ KANCELÁRIA pre
  prácu z domu na 2 mesiace ZADARMO obsahujúci
  funkcionality:
  • elektronická pošta
  • elektronické zasielanie faktúr a upomienok
  • elektronický podpis
  • elektronická evidencia zmlúv
 • pomoc s nastavením softvéru pre vytvorenie
  "domácej kancelárie"
 • základné poradenstvo v účtovných a
  metodických oblastiach
 • pomoc s nastavením interných procesov a ich
  zefektívnenie prostredníctvom existujúcich funkcionalít

Pre používateľov informačného systému
Asseco HELIOS Orange:

 • hodinový hotline ZADARMO
 • konzultačná hodina navyše ZADARMO
 • zvýhodnené online školenia
 • pomoc s nastavením softvéru pre vytvorenie
  "domácej kancelárie"
pomoc s nastavením interných procesov a ich
zefektívnenie prostredníctvom existujúcich funkcionalít

komunikacia@assecosol.sk

 
NWS

- pro bono skúsenosti, know-how a služby v oblasti 
  pomoci s implementáciou a zabezpečením vzdialených
  prístupov, pomoc pri riešení kybernetických incidentov
  v nemocniciach a v štátnych inštitúciách, služby 
  v oblasti vzdialeného monitorovania systémov a 
  serverov 

probono@nws.sk

www.nws.company/ 

 

Mapa Rúšok  - portál, kde si inštitúcie (domovy dôchodcov atď.),
  ale aj jednotlivci 
môžu zadať svoje potreby alebo
  ponuky na materiál, rúška atď. a služby.
 

https://maparusok.sk

Hexagon  

- Mobile Alert = produkt pre miesta, kde je
nedostatočné zásobovanie, miesta s nepovolenými
zhromaždeniami osôb alebo miesta, kde sa
nedodržiavajú karanténne pravidlá, taktiež
aj tam, kde sa vyskytujú jednotlivci, ktorí chcú
ponúkať pomoc, napríklad pri dodávaní potravín 
starším ľuďom v okolí ich obydlia.

 • Znižuje zaťaženie kritických služieb - telefónne linky
  krízového riadenia sú poskytnuté občanom na podávanie
  správ o nekritických problémoch pomocou mobilnej aplikácie,
  a sú preto nezaťažované pre kritické problémy so životom
  alebo zdravím.
 • Poskytuje občanom nástroj na pomoc svojim komunitám
  - mobilné sťahovanie aplikácie pre občanov je zadarmo.
 • Opätovne použiteľné po skončení krízy - orgány môžu
  systém teraz využiť a po skončení aktualizovať polia
  pre ďalšie potreby komunity, ako sú cestné práce,
  nelegálne skládkovanie odpadu, graffiti a pod.
 

robert.stajgar.external@
hexagonsi.com

www.hexagon.com

 

Galileo Corporation s.r.o. 

Mobilná aplikácia V OBRAZE www.aplikaciavobraze.sk
  pomáha starostom a primátorom informovať svojich  
  občanov priamo do ich mobilných telefónov
  Zdarma na 6 mesiacov bez zmluvnej viazanosti
   

www.igalileo.sk  
JUMP soft a.s. 

- bezplatné využívanie aplikácie na vytváranie
  elektronických formulárov v súlade s ID-SK
  v jednoduchom používateľskom prostredí
  (drag&drop) pre všetky OVM počas trvania
  krízy na eformulare.sk

- el. formuláre vytvorené v aplikácii 
  eformulare.sk môže OVM vystaviť na ÚPVS,
  svojej vlastnej stránke alebo akomkoľvek
  inom portáli, kde OVM uzná za vhodné

- OVM môže dostať výstup z el. formulára
  vyplneného klientom do elektronickej schránky
  alebo e-mailom, a to vo formáte XML, Html
  alebo PDF.

  Sme pripravení pomôct aj s automatizovanou
  transformáciou výstupu do DOCX alebo XLSX
  
- aktívna pomoc pri vytváraní el. formulárov
  pre OVM počas trvania krízy (konzultácie,
  školenia k aplikácii eformulare.sk, vytvorenie
  formulárov v spolupráci s OVM)

info@eformulare.sk

 

info[at]eformulare.sk