Ústredný portál verejnej správy

Školstvo

V rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priebežne zverejňujeme zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. 

Ponuky pre oblasť školstva: 

Názov zapojeného subjektu

Spôsob pomoci

Kontakt

CISCO 

- pomoc školám, ktoré chcú uskutočňovať výučbu na diaľku
platforma Webex  - licencia na 90 dní zadarmo, t.j. do
  konca školského roku  
- potrebný iba internetový prehliadač, mobil/tablet a
  pripojenie na internet

https://bit.ly/2vVwDZC

CISCO 

- ďalšie IT nástroje zdarma:
- zaistenie zabezpečeného prístupu k firemným dátam
  na diaľku:
  Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (do 01. 07. 2020
  zdarma)
- zabezpečenie počítačov vzdialených pracovníkov:
  bezpečnostné nástroje Cisco Umbrella
  a Duo Security po registrácii zdarma (do 01. 07. 2020
  zdarma)
- bezplatné videokonferencie a nástroje pre
  vzdialenú spoluprácu po registrácii

 https://bit.ly/2vVwDZC

Externý konzultant
Michal Maxian

- pomoc s tranformáciou procesov a nasadením technológií
  umožňujúcich zamestnancom efektívnu prácu na diaľku

 michal@maxian.sk 

Microsoft

- ponuku spoločnosti Microsoft nájdete na ich oficiálnych
  stránkach
 

https://bit.ly/3cOVbnR

Microsoft

- školy môžu využívať Microsoft Teams (komunikácia
  s triedou a jednotlivými žiakmi, zdieľanie dokumentov,
  online testy, online domáce úlohy, online hodiny
  s podporou videa, audia, zdieľania obrazovky
  alebo prezentácie so záznamom celej hodiny
  = dostupné pre školy zdarma, nástroje môžu
  využívať v bezplatnej verzii Office 365 pre školy
- Microsoft pre školy pripravil návody, video návody,
  webináre, príručky
Webinár - využitia aplikácií Microsoft (1. stupeň ZŠ)
- dištančné vzdelávanie pomocou Microsoft 365
Ako začať vzdelávanie na diaľku pomocou Microsoft Teams? 

skolstvo@microsoft.com

GAMO a. s.

- riešenie na preklenutie nevyhnutnej 2 týždňovej karantény
BEZPEČNÝ HOME OFFICE 
cloudové riešenie je plne automatizované,
  videokonferencia umožní organizáciám zostať v spojení,
  komunikovať s kolegami na diaľku, zdieľať informácie
  kedykoľvek, kdekoľvek a cez akékoľvek zariadenie 
- záujemca po aktivácii služby obdrží okamžite prístupové
  údaje a službu využíva bez obmedzení 14 dní zdarma 

https://www.gamo.sk/kontakt

DISIG, a.s.
 

- podpisovanie elektronických dokumentov kvalifikovaným
  elektronickým podpisom (napr. s eID) pomocou
  bezplatného portálu DISIG

https://bit.ly/3cLQLOF

 

DISIG, a.s.

- od 17.03.2020 do 16.06.2020 sprístupňujeme aplikáciu
  Disig Desktop Signer na využívanie ZADARMO
- riešenie určené pre e-komunikáciu, s využitím podpisovania
  e-dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom
- inštalácia do počítača či notebooku a v nej sa podpisujú
  požadované dokumenty bez limitu maximálnej povolenej
  veľkosti nahrávaného (čiže podpisovaného) súboru 4 MB

https://bit.ly/33wNBdu 

vzdelávanie.digital 

platforma, na ktorú je možné nahrávať online kurzy, 
  čiže online výuku, progres žiakov je monitorovaný, súčasťou
  je aj čiastkové a výstupné testovanie
https://vzdelavanie.digital

https://bit.ly/2TSPk9B

 

romITech,s.r.o.

 

- bezplatná pomoc so zavedením kolaboračných nástrojov
  na podporu práce z domu, prípadne poradenstvo ohľadom
  použitia bezpečných technológií pre vzdialenú prácu
http://romitech.sk/covid-19/

 

https://bit.ly/2INPBUO

BotFactory s.r.o

 

- podpora a konzultácie v oblasti nasadzovania meetingov
  vo virtuálnej realite a ďalších aplikáciách VR 

- príklad: http://meetinvr.net/

https://bit.ly/2ITpKLa

Sanding spol. s r.o. 

- poskytovateľ moderných IT a cloudových služieb
  na podporu digitálnej transformácie s dlhoročnými
  skúsenosťami
- služby inštalácie produktov pre home office a 
  vzdialenú prácu, jej nastavenia a zaškolenie,
  všetko aj na diaľku bez osobného kontaktu

- 1. Stretávania a porady cez počítač a mobil = riešenie
      vzájomnej elektronickej komunikácie pre malé tímy
      a jednotlivcov – Microsoft TEAMS zadarmo 

- 2. Firemné cloudové riešenia pre Home Office = 1 mesiac
      zadarmo, v rámci spolupráce s Microsoftom až 6
      mesiacov = určené aj pre školy a online domáce
      vzdelávanie, telekonferencie až po 250 účastníkov,
      zdieľanie dokumentov, videohovory, zdieľanie
      obrazovky a prezentácií, všetko pre transformáciu
      do digitálneho prostredia, vyučovanie cez počítače

- 3. Pomoc s tvorbou a pravidelnou aktualizáciou webových
      stránok

 

https://sanding.sk/

https://sanding.sk/kontakt/


 

Aliter Technologies, a.s.

 

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR prioritne navrhnúť,
  implementovať a podporiť IKT infraštruktúru vo vládnom
  cloude, ktorá by mohla byť potrebná pre nasadenie
  aplikácií na podporu riadenia krízových situácií

- na základe súhlasu ÚPVII a MV SR implementovať naše
  riešenie callcentra formou SaaS služby vo vládnom cloude,
  následne je možné v spolupráci s telekomunikačnými
  prevádzkovateľmi bleskovo zriadiť call centrá, prípadne
  rozšíriť kapacitu existujúcich

- poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu,
  implemetácie a prevádzky IKT infraštruktúry
  (vrátane nasaditeľných a mobilných systémov) potrebnej
  na podporu riadenia krízových situácií

www.aliter.com

 

 

Externá konzultantka
Vladimíra Neuschlová

 

- poradenstvo v čase krízového manažmentu pre vedúcich
  pracovníkov v neziskovom sektore (mestá, obce, školy,
  škôlky, domovy dôchodcov, nemocnice, zdravotné strediská,
  iné neziskové organizácie)
- poradenstvo zahŕňa napr. podporu pri manažmente
  ľudských zdrojov na diaľku, nastavovaní interných
  procesov počas krízového obdobia, práci so stresom
  a robení rozhodnutí pod tlakom (koučing),
  presadzovaní firemnej kultúry a spolupráca virtuálnych
  tímov, riešení špecifických problémov organizácie
bezplatná konzultácia 

vladi@neuschlova.com

 

Rackscale, spol. s r.o. 

- Virtuálne Dátové Centrum v cloude na 6 mesiacov zadarmo:

 • 50 vCPU 2GHz
 • 100 GB RAM
 • 5 TB HDD
 • 1 Gbps pripojenie do Internetu
 • ľubovoľný počet virtuálnych serverov s OS
  Linux alebo Windows 2019 (prípadne starších
  verzií)

Službu môžu využiť aj štátne inštitúcie, pretože je
uvedená vo vládnom Katalógu cloudových služieb.

https://bit.ly/392PUWs

ARTEXE, s.r.o.  

- služby v rámci online marketingu a online vzdelávania
- bezplatná licencia ARTINO - vzdelávacia web aplikácia,
  ktorú používajú na niekoľkých stredných školách

www.artexe.sk 

Speedweb s.r.o.

- webhosting na rok zadarmo
- konzultácie ohľadne VPN
- virtuálne servery s VPN, kde by sa mohli zamestnanci
  pripájať a mať home office - na pol roka zadarmo
- virtuálne servery s našim systémom, kompletná
  administrácia webov, e-mailov, databáz cez
  administračné rozhranie - na pol roka zadarmo 

speedweb.sk

 

Interaktívna škola s.r.o.

- portáli www.alfbook.sk a www.alfik.sk

baloga@interaktivnaskola.sk

https://bit.ly/2xGZK3o 

NABASOL s.r.o., 
QNiom s.r.o.  

- LISA “Learning Is Smart Academy”  = výuka cudzích jazykov,
  v prípade potreby možné prispôsobiť aj na smart výuku
  v slovenskom jazyku
- bezplatné poskytnutie know-how, prístup do skillu pre
  študentov a pedagógov a programátorské zázemie,
  ktoré operatívne, po dohode bude schopné spracovať
  podklady pre koncových pedagógov
- podmienkou prístupu ku skillu LISA a celej výuke je
  smart telefón alebo zariadenie s podporou Amazon
  - Alexa

https://bit.ly/2U38ZUA 

SmartSchool, s. r. o. 

online vzdelávací systém SmartBooks vytvorený v súlade
s koncepciou Industry 4.0
- ponuka pomoci pri riešení dopadov pandémie
  na vzdelávanie žiakov ZŠ
- ponuka riešenia problémov vo vzdelávaní žiakov
  ZŠ v súlade s koncepciou Industry 4.0

smartschool@smartbooks.sk 

Lewik, s.r.o.

- vedomostná báza pre učiteľov informatiky - práca s textom
  a textovým editorom pre všetky druhy škôl, bezplatne
- strom vedomostí pre lekárov: Štandardný postup pre rýchle
  usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých
  pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) 
- sada opatrení, ktorá sa pripravuje pre podporu ekonomiky
  a podnikateľov SK aj EU
- pre výučbu informatiky - učebná pomôcka na prácu
  s Powerpointom pre stredné školy

https://bit.ly/33vtNq

PreSpolužiakov.sk 

- spracované príklady matematiky pre študentov SŠ:
  https://www.matikaprespoluziakov.sk/priklady/

https://bit.ly/2y32313 
SCR technologies 

- high class LMS riešenie, ktoré by dokázalo efektívne
  pomôcť pri vzdialenom vzdelávaní žiakov na školách

www.scr.sk 
26HOUSE s.r.o 

Odoo eLearning = bezplatný Source Learning Management
  System, pre správu všetkého eLearningu na jednom mieste

www.26house.com/

odoo@26house.com 

TAKTIK vydavateľstvo,
s.r.o.

 

- sprístupnenie kompletnej interaktívnej výučby na celú dobu
  karantény pre učiteľov, rodičov i žiakov zadarmo
- návod na zisk bezplatnej licencie 

www.taktik.sk

 

Pinf s.r.o. 

- nástroj pre vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno
   -vzdelávacími potrebami v plnej verzií zadarmo 
Pinf Hry = didaktická aplikácia, ktorá pomáha deťom
  s mentálnym postihnutím a špeciálnymi vzdelávacími
  potrebami naučiť sa písať, čítať, logicky uvažovať,
  rozoznávať farby, precvičiť si slovnú zásobu, matematiku
  a ďalšie praktické zručnosti
- bezplatné pracovné listy, ktoré sa dajú s Pinf Hrami
  použiť  
https://bit.ly/2UKJfLR 
Google 

- bezplatný balík G Suite for Education, ktorý obsahuje
  nástroje na produktivitu, výučbu a vzdelávanie online
- nástroje typu cloud (ktoré zahŕňajú Google Učebňu, Gmail,
  dokumenty, prezentácie, tabuľky, formuláre) môžu používať
  učitelia a žiaci po celom Slovensku z ľubovoľného zariadenia 
- dedikovaná lokálna stránka = informácie, ako môžu školy
  prostredníctvom našich bezplatných nástrojov pre
  vzdelávanie rýchlo začať vyučovať a komunikovať
  so študentmi na diaľku
- pomoc so zrýchlenou registráciou G Suite for Education
  domén pre školy, urýchleného schválenia bezplatného
  prístupu k Premium Meet funkciám v našej službe
  Hangouts Meet, a pod. 

Grow with Google 

jschvarcova@google.com

Mapa Rúšok 

- portál, kde si inštitúcie (domovy dôchodcov atď.),
  ale aj jednotlivci 
môžu zadať svoje potreby alebo
  ponuky na materiál, rúška atď. a služby.

https://maparusok.sk 
DoučMa.sk 

- bezplatný portál doučma.sk 
- ponúkame študentom otázkovú platformu = od
  komunity registrovaných lektorov dostanú bezplatnú
  pomoc ako postupovať pri riešení úlohy

 

doučma.sk

 

GexPay

- Spoločnosť poskytujúca platobné systémy, poukážky,
  zúčtovanie, platobné brány, možnosť bezhotovostných
  platieb medzi občanmi bez nutnosti založiť si bankový
  účet, platby na internete pre kupujúcich aj pre eshopy. 

- GexPay ponúka mimoriadne zadarmo alebo za znížené
  sumy všetky svoje služby z dôvodu postihnutia
  koronavírusom.

- Občania môžu bez starosti aj bez použitia hotovosti
   alebo karty, bez vlastníctva účtu nakupovať cez
   eshopy a platiť za služby v taxíkoch alebo pri donáške.

- Obchodníci si môžu sami za pár minút aktivovať
   prijímanie peňazí.

- Poskytujeme okamžité poradenstvo emailom alebo
  telefonicky.  

- Podpora uzavretého systému bezhotovostných platieb
- Platobné brány pre eshopy a iné portály kde je potrebné
  realizovať online platby
- Systém predstavuje elektronickú peňaženku
- Elektronické platobné poukážky s QR kódom
  a možnosťou tlače
- Platby v reštauráciách (elektronické stravné lístky),
  hoteloch (eletronické rekreačné poukazy), taxíkoch,
  medzi ľuďmi a ďalšie
- Posielanie peňazí obľúbenými aplikáciami
   na konverzáciu (Whatsapp, Viber, Telegram,
   iMessage …)

 

Ing. Ján Škulavík

 

+421 908 461 190

 

jan.skulavik@gexpay.com

 

www.gexpay.com

Net-class 

- pomoc učiteľom, ktorí chcú uskutočňovať výučbu
  na diaľku cez virtuálnu triedu
- virtuálna trieda "netclass" je dostupná bezplatne
   do 31.07.2020

- nie je potrebná žiadna inštalácia, potrebný je
   iba internetový prehliadač, PC/mobil/tablet 
   a pripojenie na internet

- virtualna trieda "netclass" okrem iného
   ponúka:

 • interaktívnu digitálnu tabuľu 
 • presentačný nástroj umožňujúci prezentovať
  pdf súbory a obrazky vo formate JPEG,PNG,
  GIF,BMP
 • učitelom riadené udelenie slova žiakom
 • cloudovu knižnicu na uloženie materiálov
  k vyučovaniu
 • po skončení hodiny je možné si stiahnuť
  digitálny prepis hodiny vo formate PDF
 • planovač hodín

Aplikácia:
https://app.net-class.com

Dodatočné informacie a
pomoc:
https://www.net-class.com 

Communita:
https://www.facebook.com

Verejný Developer Tracker:
https://trello.com