Ústredný portál verejnej správy

Podnikatelia

V rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu priebežne zverejňujeme zoznam spoločností, ktoré sa do výzvy IT FIRMY POMÔŽTE SLOVENSKU zapojili aj s informáciou o spôsobe pomoci, resp. význame pre používateľov. 

Ponuky pre podnikateľov: 

Názov zapojeného subjektu Spôsob pomoci Kontakt
CISCO 

IT nástroje zdarma:
- zaistenie zabezpečeného prístupu k firemným dátam
  na diaľku:
  Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (do 01. 07. 2020
  zdarma)
- zabezpečenie počítačov vzdialených pracovníkov:
  bezpečnostné nástroje Cisco Umbrella
  a Duo Security po registrácii zdarma (do 01. 07. 2020
  zdarma)
- bezplatné videokonferencie a nástroje pre
  vzdialenú spoluprácu po registrácii

https://bit.ly/2vVwDZC

 

 

 

Externý konzultant
Michal Maxian
- pomoc s tranformáciou procesov a nasadením
  technológií umožňujúcich zamestnancom efektívnu
  prácu na diaľku 
michal@maxian.sk  
Externý konzultant 
Matúš Selecký
- možnosť spolupráce v podobe blogov, zborníkov, online
  workshopov - skúsenosti v oblasti kybernetickej
  bezpečnosti (Firewall, InfoSec procesy, audity)
- z technického hľadiska je konzultantom vyzdvihované
  zabezpečenie perimetra siete (napr. vzdialený prístup
  do spoločnosti ako Firewall, VPN...) 
  a nasadenie vhodne zvolených nástrojov (Skype,
  Google Hangouts, Slack...)  
security@innovates.sk  
Microsoft  ponuku spoločnosti Microsoft nájdete na ich oficiálnych
  stránkach
 
https://bit.ly/3cOVbnR 
Gamo a.s. - riešenie na preklenutie nevyhnutnej 2
  týždňovej karantény
BEZPEČNÝ HOME OFFICE 
cloudové riešenie je plne automatizované,
  videokonferencia umožní organizáciám zostať v spojení,
  komunikovať s kolegami na diaľku, zdieľať informácie
  kedykoľvek, kdekoľvek a cez akékoľvek zariadenie 
- záujemca po aktivácii služby obdrží okamžite prístupové
  údaje a službu využíva bez obmedzení 14 dní zdarma
https://www.gamo.sk/kontakt 
DISIG, a.s. - podpisovanie elektronických dokumentov
  kvalifikovaným elektronickým podpisom (
  napr. s eID) pomocou bezplatného portálu DISIG
https://bit.ly/3cLQLOF
DISIG, a.s. - od 17.03.2020 do 16.06.2020 sprístupňujeme aplikáciu
  Disig Desktop Signer na využívanie ZADARMO
- riešenie určené pre e-komunikáciu, s
  využitím podpisovania e-dokumentov kvalifikovaným
  elektronickým podpisom 
- inštalácia do počítača či notebooku a v nej sa podpisujú
  požadované dokumenty bez limitu
  maximálnej povolenej veľkosti nahrávaného (čiže podpisovaného)
  súboru 4 MB
https://bit.ly/33wNBdu 
SAP  - sprístupnenie platformy SAP Ariba Discovery pre
  vyhľadávanie obchodných partnerov na 90 dní
  (bezplatné zverejňovanie dopytu aj ponuky pre 
  nákupcov)
- sprístupnenie nástroja SAP TripIt, ktorý spracováva
  cestovné plány ľudí, monitoruje lety
  a upozorňuje na zmeny či zdržania
  = pri stiahnutí aplikácie TripIt a registrácii medzi
  13. 03. 2020 a 31. 03. 2020 je možné získať vyššiu
  verziu nástroja (platí aj pre existujúcich
  používateľov) na 6 mesiacov
https://bit.ly/33fNwe2 
bot.media  - možnosť bezplatnej implementácie chatbota
  (automatizácia konverzácie), ktorý dokáže
  automatizovať až 80% opakujúcich sa otázok
  ohľadom COVID-19, dokáže alokovať operátorov
  na vážne prípady, ktoré si vyžadujú priamy
  tel. kontakt
- implementácia je jednoduchá, stačí vložiť script na
  webstránku
- príklad: https://covid.chat/

patrik@bot.media 

https://covid.chat/

 
CRYSTAL CONSULTING 

 - www.otvorenalekaren.sk - na základe polohy mobilu
   vyhľadáva najbližšie lekárne, ambulantné pohotovosti
   a nemocnice (berie do úvahy aj nahlásené dovolenky
   a lekárenské pohotovosti) 

www.e-vuc.sk zverejňuje všetky zdravotnícke
  zariadenia
  na Slovensku vrátane dovoleniek a zastupovaní

www.objednatvysetrenie.sk - možnosť
  objednania eReceptu cez internet

https://bit.ly/2wXOUWj

 
VNET a.s.  - 20 virtuálnych serverov v cloude na 6 mesiacov

  zadarmo s bezplatnou inštaláciou servera pre
  postavenie homeoffice firemného riešenia
  pre zamestnancov, CloudPRO pripravíme
  do 24 hodín - služba  

- pre firemnú hlasovú komunikáciu - bezplatné zriadenie
  Zelenej linky 0800 so 6 mesačnou 100% zľavou
  na mesačný poplatok pre zjednodusenie a zmiernenie
  zvýšeného nároku na firemnú komunikáciu so
  zákazníkmi - služba = bez potreby fyzickej inštalácie
  a IT špecialistu
vnet@vnet.sk  

One Smart Star
Slovakia s.r.o.

 
- uvoľnenie a aktivácia OSSN *0123 čísla na bezplatné
  použitie pre slovenských obyvateľov, s cieľom
  jednoduchej, ľahko zapamätateľnej voľby - telefonického
  One Smart Star
  Number (OSSN) čísla *0123 pre komunikáciu
  s Úradom verejného zdravotníctva, kde je cez
  operátorov zabezpečený preklad na číslo 
  0800 221234

sekcia “CORONAVIRUS” v bezplatnej komunikačnej
  aplikácii “Star Phone“ = užívateľ smartphone sa dokáže
  rýchlo dostať k potrebným informáciám, k priamej voľbe
  na regionálne strediská Úradu verejného zdravotníctva
  a informačné web-stránky a sociálne siete úradu

Google Play 

Apple Store

Google Play 

Apple Store 

romITech,s.r.o.

 

- bezplatná pomoc so zavedením kolaboračných 
  nástrojov na podporu práce z domu, prípadne
  poradenstvo ohľadom použitia bezpečných technológií
  pre vzdialenú prácu
http://romitech.sk/covid-19/

https://bit.ly/2INPBUO 

BotFactory s.r.o

 

- podpora a konzultácie v oblasti nasadzovania meetingov
  vo virtuálnej realite a ďalších aplikáciách VR 

- príklad: http://meetinvr.net/

https://bit.ly/2ITpKLa 

NetArch s.r.o.

 

- ponuka know how a pomoci s implementáciou
  a zabezpečením vzdialeného prístupu (remote
  access VPN), site2site VPNiek či iných potrebných
  zmien v sieťovej infraštruktúre

jan.figura@netarch.sk

 
Sanding spol. s r.o.  

- poskytovateľ moderných IT a cloudových služieb
  na podporu digitálnej transformácie s dlhoročnými
  skúsenosťami
- služby inštalácie produktov pre home office a 
  vzdialenú prácu, jej nastavenia a zaškolenie,
  všetko aj na diaľku bez osobného kontaktu

- 1. Stretávania a porady cez počítač a mobil = riešenie
      vzájomnej elektronickej komunikácie pre malé tímy
      a jednotlivcov – Microsoft TEAMS zadarmo 

- 2. Firemné cloudové riešenia pre Home Office = 1
      mesiac zadarmo, v rámci spolupráce s Microsoftom
      až 6 mesiacov = určené aj pre školy a online domáce
      vzdelávanie, telekonferencie až po 250 účastníkov,
      zdieľanie dokumentov, videohovory, zdieľanie
      obrazovky a prezentácií, všetko pre transformáciu
      do digitálneho prostredia, vyučovanie cez počítače

- 3. Pomoc s tvorbou a pravidelnou aktualizáciou
      webových stránok

https://sanding.sk/

https://sanding.sk/kontakt/

 
Huawei Technologies
Slovak, s.r.o.
 

- rozšírenie zdrojov na slovenskú vládu
- možnosť nakontaktovania so žiadosťou o technické
  riešenie a technické zdroje

https://bit.ly/2IRLCqk 

Externá konzultantka
Vladimíra Neuschlová

 

- poradenstvo v čase krízového manažmentu pre
  vedúcich pracovníkov v neziskovom sektore
  (mestá, obce, školy, škôlky, domovy dôchodcov,
  nemocnice, zdravotné strediská, iné neziskové
  organizácie)
- poradenstvo zahŕňa napr. podporu pri manažmente
  ľudských zdrojov na diaľku, nastavovaní interných
  procesov počas krízového obdobia, práci so stresom
  a robení rozhodnutí pod tlakom (koučing),
  presadzovaní firemnej kultúry a spolupráca virtuálnych
  tímov, riešení špecifických problémov organizácie
bezplatná konzultácia 

vladi@neuschlova.com

 
Whatif s.r.o   - pomoc malým spoločnostiam na západe Slovenska vo
  forme zefektívnenia práce na diaľku s nasadením
  bezplatných technológií, ktoré umožnia vytvorenie
  privátneho tunela z domu do firmy - prípadne aj iné IT
  služby
https://bit.ly/39VOizc  
ZYNCTOS
Consulting 
 
s.r.o
(sídlo v BB)
- všetky funkcie našej platformy úplne zdarma do 30. mája
  2020
- bezplatné zverejnenie neobmedzeného množstva ponúk
  alebo dopytov 
- možnosť nájdenia nových obchodných partnerov
  v oblastiach výrobných kapacít, ľudských zdrojov,
  prenájmu majetku, spoločného nákupu
- služba myB3B 
https://bit.ly/2WlHaYT  
Vacuumlabs   - developerská spoločnosť = vývoj softvéru pre klientov "na
  kľúč"
- konzultácie a know-how v oblasti dizajnu, vývoja a
  prevádzky softvérových produktov 

https://bit.ly/2WmfCTf

covid19@vacuumlabs.com 
Rackscale, spol. s r.o.   - Virtuálne Dátové Centrum v cloude na 6 mesiacov
   zadarmo:
 • 50 vCPU 2GHz
 • 100 GB RAM
 • 5 TB HDD
 • 1 Gbps pripojenie do Internetu
 • ľubovoľný počet virtuálnych serverov s OS
  Linux alebo Windows 2019 (prípadne starších
  verzií)
Službu môžu využiť aj štátne inštitúcie, pretože je
uvedená vo vládnom Katalógu cloudových služieb
https://bit.ly/392PUWs 
resco.net  - základom technológie je platforma na vývoj
  plnohodnotných mobilných aplikácii, ktoré fungujú
  aj offline 
- ponuka rýchleho vývoja aplikácie na zber, uloženie,
  prezentovanie či exportovanie dát do ďalších systémov
www.resco.net 
Dayswaps CZ,
s.r.o. 
- bezplatný nástroj na plánovanie smien a
  koordináciu zamestnancov (napr. krízové linky, donášky,
  lekárne, logistika, atď.
nástroj Dayswaps

https://bit.ly/2Wq7CAz

https://bit.ly/33sjcg8  
Quality Unit, s.r.o.   LiveAgent - helpdeskový nástroj na komunikáciu so
  zákazníkmi a občanmi
- možnosť vytvorenia callcentra (s IVR aj nahrávaním)
  pre akúkoľvek inštitúciu, cez ktoré môžu zamesntnaci
  odpovedať na telefonáty, e-maily, Facebook správy,
  Tweety občanom z bezpečia domova
- zadarmo na celé trvanie krízy
support@liveagent.com  
Speedweb s.r.o.  - webhosting na rok zadarmo
- konzultácie ohľadne VPN
- virtuálne servery s VPN, kde by sa mohli zamestnanci
  pripájať a mať home office - na pol roka zadarmo
- virtuálne servery s našim systémom, kompletná
  administrácia webov, e-mailov, databáz cez
  administračné rozhranie - na pol roka zadarmo 

speedweb.sk

 
Attendance s.r.o.   - dochadzka.online = dochádzkový systém určený
  na evidenciu dochádzky zamestnancov na pracovisku
- modul homeoffice určený na tieto účely 
- zadarmo v čase aktuálnej krízy

https://bit.ly/2IVRsHm

info@dochadzka.online 
NeoTax, s. r. o.   - navýšenie kapacity a zaisťovanie spracovávania
  veľkého množstva daňových priznani cez službu
  E-podanie

https://bit.ly/2QpKnmw

https://bit.ly/33FYJEZ
 

ALISON Slovakia s.r.o.

realizácia už prebiehajúcich národných projektov tak,
  aby došlo k akcelarácii ich progresu a zabezepečeniu
  čo najrýchlejšieho postupného nasadzovania nástrojov
  a technológii do produkčnej prevádzky
 
testy zraniteľností verejných pripojení za účelom
  identifikovania zraniteľnosti infraštruktúr (home office)

www.alison-group.sk

Dokumenta, a.s.

- online portál Účto+ (uctoplus.sk) zameraný na online
  komunikáciu a odovzdávanie dokumentov medzi
  podnikateľmi a externými účtovníkmi
- riešenie ponúkame bezplatne (na dobu 4 mesiace)
  už od 15.03.2019, v prípade predĺženia opatrení
  - bezplatné obdobie predĺžime
uctoplus.sk 
aria33, s.r.o.   - objednávková a doručovacia platforma pre podnikateľov
  na minimalizáciu fyzického kontaktu so zákazníkmi
- know-how v oblasti vývoja softvérových a hardvérových
  riešení
https://bit.ly/2Uac3y1 
Mojawebstranka.sk
Google Cloud Partner pre G Suite
- pomoc podnikateľom, ktorí chcú viesť porady a diaľku
  cez video alebo chat bez nutnosti stretávať sa
- pomoc firmám, ktoré potrebujú, aby zamestnanci
  mohli z domu spolupracovať na vytváraní a úprave
  dokumentov tímoch
- pomoc firmám, ktoré potrebujú, aby zamestnanci
  komunikovali medzi sebou z domu cez video
  alebo chat bezpečne cez cloud 
https://bit.ly/2Ux9Qf0 
Hexagon  - systém Hexagon OnCall Planning & Response:
  - je schopný sledovať množstvo
  parametrov a premenných, vie posielať
  informácie kto má byť o čom, kedy a ako
  informovaný, systém je schopný automatickej
  akcie alebo zabezpečí včasné upozornenie
  alebo varovanie, je možné ho napojiť na
  rôzne ďalšie systémy, ako napr. systémy
  automatického zberu dát a pod.

www.hexagon.com

robert.stajgar.external@
hexagonsi.com

 

Check Point  - bezplatné licencie pre vzdialený prístup k pracovisku
  (VPN) - 90 dní
Mobile access – webový prístup k firemným
  aplikáciám bez potreby inštalácie VPN klienta,
  poskytuje ad-hoc pripojenie k preddefinovanému
  firemnému portálu z ľubovoľného zariadenia

checkpoint.com/

aaleksiev@checkpoint.com

 

Resonate Services
s.r.o.
- platforma na 60 dní zadarmo - efektívny nástroj
  pre prácu z domu
- možnosť komunikovania s kolegami cez chat,
  meetingy, video, možnosť telefonovať cez
  aplikáciu na akékoľvek globálne číslo
https://bit.ly/2UojZvy 
Orange Slovensko 

- výhodnejší internet a komunikačné nástroje,
  neobmedzené správy, priestor v cloude zadarmo
  a nástroje na vzdialenú spoluprácu 

 • Zvýhodnené ceny mobilného internetu
  pre ľahšie zvládanie pracovných povinností
  z domáceho prostredia
 • Cloudový priestor a nástroje pre
  videokonferencie a vzdialenú spoluprácu
  cez Orange Úložisko, zadarmo do 30.6.2020
 • Nástroj pre rýchlu cielenú komunikáciu, SMS
  cez E-mail, s 50% zľavou
 • SMS rozhlas pre mestá a obce v spolupráci
  s Market Locator zadarmo na nasledujúce
  2 týždne

https://oran.ge/2QOYRww

https://oran.ge/2UpnhPw